Te weinig aandacht voor basisvakken in medisch curriculum

Ter discussie
26-09-2018
Jan Hindrik Ravesloot

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, afd. Medische Biologie: prof.dr. Jan Hindrik Ravesloot, fysioloog (tevens: afd. Celbiologie, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam)

Contact: J.H. Ravesloot (j.h.ravesloot@amc.uva.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Jan Hindrik RaveslootICMJE-formulier