Suïcidaliteit voorspellen met machinelearning

Onderzoek
Jurriaan F.M. Strous
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5851

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek werd verricht omdat suïcide wereldwijd een groot probleem blijft, en psychiaters en psychologen er tot op heden niet goed in slagen het risico op suïcide of suïcidaal gedrag juist in te schatten.

Machinelearning is een techniek waarbij een computer zichzelf traint om patronen te herkennen…

Auteursinformatie

Contact J.M.F. Strous (jurriaanstrous@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jurriaan F.M. Strous ICMJE-formulier
Machinelearning en suïcidepreventie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties