Subsidie Maurits en Anna de Kock Stichting
Open

voor klinisch experimenteel kankeronderzoek
Mededelingen
04-03-2009

De Maurits en Anna de Kock Stichting kan voor het jaar 2009 gelden beschikbaar stellen ter ondersteuning van klinisch gericht experimenteel kankeronderzoek. Subsidies worden in principe gegeven voor de aanschaf van apparatuur noodzakelijk voor de uitvoering van onderzoek, terwijl in bijzondere gevallen beperkte bedragen voor materiële kosten worden toegekend ten behoeve van projecten waarvoor de personele kosten en apparatuur uit andere bronnen worden bekostigd.

In de aanvraag moeten de vraagstelling, de methoden en de duur van het onderzoeksproject vermeld worden. Ook dient duidelijk te worden dat de investering of uitgaven niet via de gebruikelijke kanalen bekostigd kunnen worden. De aanvraag moet de instemming hebben van de directie van de instelling of het hoofd van het laboratorium.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op onderstaand adres en kunnen tot 1 april 2009 worden ingediend bij het bestuur van de Maurits en Anna de Kock Stichting, dr. J. Haverman, secretaris, Academisch Medisch Centrum, afd. Radiotherapie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam; j.haveman@amc.uva.nl.