Suïcidepreventie
Open

Richtlijnen voor tijdige en goed georganiseerde hulp
Stand van zaken
18-07-2013
Ad J.F.M. Kerkhof en Albert M. van Hemert

Auteursinformatie

Vrije Universiteit, afd. Klinische psychologie, Amsterdam.

Prof.dr. A.J.F.M. Kerkhof, klinisch psycholoog.

Leids Universitair Medisch Centrum. afd. Psychiatrie.

Prof.dr. A.M. van Hemert, psychiater.

Contactpersoon: prof.dr. A.J.F.M. Kerkhof (ajfm.kerkhof@vu.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A5730; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 3 april 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Ad J.F.M. KerkhofICMJE-formulier
Albert M. van HemertICMJE-formulier