Suïcidepreventie
Open

Richtlijnen voor tijdige en goed georganiseerde hulp
Stand van zaken
18-07-2013
Ad J.F.M. Kerkhof en Albert M. van Hemert
  • In Nederland is er sinds kort een richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en een kwaliteitsdocument voor de ketenzorg.

  • Toepassing van een soortgelijke richtlijn in Engeland ging gepaard met minder suïcides.

  • Huisartsen en hulpverleners in de ggz moeten systematisch opgeleid en getraind worden in het toepassen van de richtlijn.

  • Omdat de meeste mensen die door suïcide om het leven komen niet in behandeling zijn, moeten ook naaste familieleden en vrienden en ‘gatekeepers’ betrokken worden bij suïcidepreventie.

  • Familieleden en vrienden moeten snel over relevante informatie kunnen beschikken en geholpen worden bij hun vermoedens en vragen. De huisarts en internet spelen hier een belangrijke rol.

  • Bezuinigingen die de toegankelijkheid van acute ggz beperken hebben een negatief effect op het suïcidecijfer.