Sterke genetische correlatie tussen psychische stoornissen

Commentaar
11-02-2019
Iris E. Sommer en Robert A. Schoevers

Binnen en buiten de psychiatrie wordt veel gediscussieerd over het belang en vooral over de beperkingen van de diagnostische classificaties waarmee dagelijks wordt gewerkt.1 Ook de recentste versie van de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM-5) baseert diagnostische categorieën op afspraken over het voorkomen van combinaties van veelal subjectief waargenomen symptomen.

Aanvaard op 24-10-2018.
Gepubliceerd op 11-02-2019.
In print verschenen in week 7 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3450