Sterke daling van de orchidopexiefrequentie op Walcheren
Open

Onderzoek
28-04-1988
H.K.A. Snick

Op Walcheren werden, zoals in heel Nederland, veel meer orchidopexieën verricht dan men zou verwachten op basis van de in de literatuur vermelde prevalentie van niet-ingedaalde testis. Vooral het niet herkennen van de retractiele testis was de aanleiding voor dit te grote aantal operaties. Om die reden is op Walcheren op 1 mei 1983 een campagne gestart om tot een betere registratie van de testisindaling te komen. Bij de geboorte wordt van iedere jongen de ligging van de testes op dat moment genoteerd op een kaart die aan ouders en huisarts gegeven wordt. Dit leidde in korte tijd tot een sterke daling van het aantal orchidopexieën. Deze daling doet zich verder in Nederland nog niet voor. Het lijkt zinvol deze registratie landelijk in te voeren.