Steriele handschoenen bij kleine chirurgie niet nodig

Klinische praktijk
Marco L. Bruens
Pieter J. van den Berg
Raimond W.M. Giard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2954
Abstract

De richtlijn van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) ’Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk’ stelt dat bij kleine chirurgische ingrepen steriele handschoenen dienen te worden gebruikt (www.wip.nl/free_content/Richtlijnen/090218%20Huisartsenpraktijk%20def.pdf). Deze richtlijn is gebaseerd op microbiologische principes van Spaulding uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat als er contact is met een steriele omgeving, zoals een doorboorde huid, er ook steriel gewerkt dient te worden. Het gaat om ‘expert opinion’, waarvoor vrijwel geen evidence is.

Evidence Een prospectieve studie in de dermatochirurgie onderzocht risicofactoren voor wondinfectie bij 3491 verrichtingen. Bij verrichtingen waarbij de wond primair werd gesloten, gaf het gebruik van schone, niet-steriele handschoenen geen significant groter risico op wondinfecties dan het gebruik van steriele handschoenen: 1,7 versus 1,6%.1 Daarnaast toonden diverse studies aan dat niet-steriele handschoenen geen of klinisch niet-relevante bacteriële contaminatie vertoonden of zij nu uit een nieuw geopende doos kwamen, uit een…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum, Afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam.

Erasmus Universiteit Rotterdam, Institute of Private Law, Rotterdam.

Dr.dr. R.W.M. Giard, patholoog, klinisch epidemioloog en jurist (tevens: klinisch patholoog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam).

Contact drs. M.L. Bruens (mlbruens@hotmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 januari 2011

Steriele handschoenen wél nodig bij kleine chirurgie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties