Sterftecijfers: de wereld op zijn kop

Opinie
Olaf M. Dekkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7783
Abstract

1 Maart 2014 was de deadline waarop alle ziekenhuizen in Nederland hun sterftecijfers openbaar moesten maken. Deze sterftecijfers worden uitgedrukt als 'hospital standardized mortality ratio' (HSMR) en geven aan hoeveel keer groter of kleiner het sterfterisico in een specifiek ziekenhuis is in vergelijking met het gemiddelde van de andere ziekenhuizen.1 Een HSMR van 1,2 bijvoorbeeld betekent dat de sterfte in het betreffende ziekenhuis 20% hoger is dan gemiddeld.

Voorstanders van het publiceren van deze vergelijkende sterftecijfers noemen transparantie als belangrijkste argument. Het gaat immers om gegevens uit het publieke domein, en de burger heeft recht op inzage in deze gegevens.2 Daarnaast zou het de patiënt kunnen helpen bij het bepalen van de keuze voor een ziekenhuis. Zorg met een lager sterftecijfer zou daarbij immers moeten staan voor betere zorg.

Maar er is ook veel kritiek op deze sterftecijfers. Om te beginnen meten ze slechts een beperkt aspect van…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie en afd. Endocrinologie, Leiden.

Contact Dr. O.M Dekkers, epidemioloog en internist-endocrinoloog (o.m.dekkers@lumc.nl)

Verantwoording

Prof.dr. Jan Vandenbroucke en prof.dr. Patrick Bossuyt leverden commentaar op een eerdere versie van het manuscript.
Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 april 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties