Sterfgevallen die natuurlijk lijken

Klinische les
24-06-2020
Udo J.L. Reijnders

Dames en Heren,

Iedereen die overlijdt, moet geschouwd worden. De lijkschouwer – de forensisch arts, behandelend arts, diens waarnemer of de dienstdoende assistent – moet vaststellen of de overledene een natuurlijke dood is gestorven. Dat is soms lastig te beoordelen, zeker als de lijkschouw niet volledig wordt uitgevoerd. In deze klinische les komen drie voorbeelden van een ogenschijnlijk natuurlijke dood aan de orde. Hoe de schijn kan bedriegen.

Aanvaard op 15-04-2020.
Gepubliceerd op 24-06-2020.
In print verschenen in week 26 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4915