Stel dat het mammacarcinoom ontbreekt in het resectiepreparaat

Klinische praktijk
Ilse M.T. Kuipers
Rob J. Oostenbroek
Remmert K. Storm
Marian B.E. Menke-Pluymers
Pieter J. Westenend
Peter W. Plaisier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A3
Abstract

Dames en Heren,

Het is verwarrend als er een discrepantie is tussen de bevindingen vóór en na de operatie. Dat is aanleiding om de onderzoeksresultaten opnieuw te beoordelen. Vooral een preoperatief bewezen maligniteit die bij of na de operatie niet wordt teruggevonden, zorgt voor veel onrust bij de patiënt en de behandelend arts.

Recent zagen wij drie patiënten met een histologisch bewezen mammacarcinoom. Zij ondergingen allen een excisie (lumpectomie) na lokalisatie aan de hand van röntgenonderzoek of echografie. Noch in het resectiepreparaat, noch in de resterende mamma werd het carcinoom teruggevonden. In deze les bespreken wij de ziektegeschiedenis van deze patiënten.

Patiënt A, een 53-jarige vrouw, werd geanalyseerd op onze mammapoli in verband met afwijkingen op het mammogram, gemaakt tijdens het bevolkingsonderzoek. Zij had geen klachten, haar familieanamnese voor mammacarcinoom was negatief en bij lichamelijk onderzoek vonden wij geen afwijkingen. Bij beeldvormend onderzoek was centrolateraal rechts een 13 mm grote…

Auteursinformatie

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht.

Afd. Heelkunde: drs.I.M.T. Kuipers, anios, dr. R.J. Oostenbroek en dr. P.W. Plaisier, chirurgen.

Afd. Radiologie: drs. R.K. Storm, radioloog.

Afd. Pathologie: dr. P.J. Westenend, patholoog.

Erasmus MC-Daniel den Hoed, afd. Oncologische Chirurgie, Rotterdam.

Dr. M.B.E. Menke-Pluymers, chirurg.

Contact dr. P.W. Plaisier (p.w.plaisier@asz.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 april 2009

Ook interessant

Reacties

C
de Vries

Wanneer na een (vacuum)biopt een markering wordt achtergelaten, gevolgd door een controle mammogram, kan veel onzekerheid worden voorkomen. Dit is met name belangrijk bij kleine afwijkingen zoals kleine clusters microcalcificaties, maar ook bij preoperatieve adjuvante chemotherapie.

C de Vries, radioloog, OLVG, Amsterdam