'Startle disease': van schrik verstijven
Open

Casuïstiek
23-09-1995
M.A.J. Tijssen, J.G. van Dijk, R.A.C. Roos en G.W. Padberg

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.
Mw.M.A.J.Tijssen, assistent-geneeskundige; dr.J.G.van Dijk en prof.dr.
R.A.C.Roos, neurologen.
Academisch Ziekenhuis, Nijmegen.
Prof.dr.G.W.Padberg, neuroloog.
Correspondentieadres: mw.M.A.J.Tijssen.