STARD 2015 voor de evaluatie van diagnostische tests

Commentaar
09-05-2016
Daniël A. Korevaar en Patrick M.M. Bossuyt

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bioinformatica, Amsterdam.

Drs. D.A. Korevaar, arts-onderzoeker; prof.dr. P.M.M. Bossuyt, klinisch epidemioloog.

Contactpersoon: prof.dr. P.M.M. Bossuyt (p.m.bossuyt@amc.uva.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld./Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Daniël A. KorevaarICMJE-formulier
Patrick M.M. BossuytICMJE-formulier