Standaard screening op depressie bij hartpatiënten nog niet zinvol

Commentaar
02-04-2009
Marij Zuidersma, Bennard Doornbos en Peter de Jonge

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Universitair Centrum Psychiatrie, Groningen.

Drs. M. Zuidersma, assistent in opleiding; drs. B. Doornbos, arts in opleiding tot psychiater; prof.dr. P. de Jonge, hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie (tevens: Universiteit van Tilburg, Onderzoeksschool CoRPS, Medische Psychologie, Tilburg).

Contactpersoon: drs. M. Zuidersma (m.zuidersma@med.umcg.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: prof.dr. P de Jonge kreeg van ZonMW een VIDI-beurs (nummer 016.086.397).
Aanvaard op 15 februari 2009