Sputumonderzoek op tuberkelbacillen met verschillende kleurmethoden

Onderzoek
Alma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1916;60:1577-8