Spondylodiscitis als oorzaak van onbegrepen koorts
Open

Klinische les
11-11-2007
W.A. van der Wal en F.C. Öner

Dames en Heren,

Bij volwassenen die geen wervelkolomoperatie hebben ondergaan, is spondylodiscitis een weinig voorkomende vorm van infectie.1 2 Algemeen wordt aangenomen dat de aandoening hematogeen of lymfogeen wordt verspreid vanuit haarden elders in het lichaam, zoals luchtweginfecties, endocarditis en urineweginfecties. Spondylodiscitis komt voornamelijk voor bij jonge kinderen en bij mensen ouder dan 50 jaar, en vaker bij mannen dan bij vrouwen. Gezien de toename van oudere, chronisch zieke en immuungecompromitteerde patiënten zal de aandoening in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen.

Spondylodiscitis kan zich manifesteren als een acute, gegeneraliseerde septische aandoening, maar ook als een al langer bestaande rugpijn.3 Door de wisselende, dikwijls aspecifieke presentatie en de lage incidentie wordt vaak niet aan deze aandoening gedacht. Een vertraging in de diagnose van weken tot maanden is hierdoor eerder regel dan uitzondering.4 5 Aan de ...