Spoedritten ambulance vaak eerstelijnszorg
Open

Onderzoek
13-10-2014
Marleen Smits, Oscar Francissen, Marleen Weerts, Karlijn Janssen, Pierre van Grunsven en Paul Giesen

Uitleg

A1-urgentie ambulancerit

De ambulance dient met spoed te vertrekken en binnen 15 minuten ter plaatse te zijn. De ambulance mag hierbij optische lichtsignalen en geluidsignalen gebruiken.

A2-urgentie ambulancerit

De ambulance dient met gepaste spoed te vertrekken en binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. De ambulance mag hierbij geen optische lichtsignalen en geen geluidsignalen gebruiken.

B-urgentie ambulancerit

De ambulance heeft geen spoed. Dit gaat meestal om ‘besteld’ vervoer van patiënten.

Leerpunten

  • Uit buitenlands onderzoek en praktijkervaringen blijkt dat achteraf gezien veel ambulanceritten niet urgent waren, er geen vervoersindicatie bestond en patiënten in de eerste lijn behandeld hadden kunnen worden.
  • In Nederland is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan in de ambulancesector, terwijl onderzoek nodig is om de zorg door hulpverleners in de acute zorgketen beter op elkaar af te stemmen.
  • Bij meer dan 40% van de ritten na een 112-melding had de patiënt achteraf gezien door de eerste lijn of met zelfzorg behandeld kunnen worden.
  • Het percentage eerstelijnszorg is binnen kantoortijden hoger dan buiten kantoortijden.
  • Bij bijna alle spoedritten door de ambulance was het oordeel van de onderzoekers over de in te zetten hulpverlening hetzelfde als de daadwerkelijk gekozen vervolgzorg van de ambulanceverpleegkundigen.