Specialisatie versus generalisme in de pathologie

Ter discussie
07-05-2019
Paul van der Valk

In vroeger jaren – nog niet eens zo heel lang geleden – werd de student die met succes zijn artsexamen had afgerond ‘bevoegd tot het uitoefenen van de geneeskunde in haar volle breedte’. Met de explosieve toename van geneeskundige kennis is duidelijk geworden dat het simpelweg onmogelijk is om de gehele geneeskunde te beheersen. Wij hopen allemaal dat onze nieuwe, jonge collega’s hun grenzen kennen en zich alleen bezighouden met dat deel van het vak waarin ze thuis zijn.

Reacties (0)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Geen reacties gevonden.