Sociaal-economische verschillen in sterfte naar doodsoorzaak*

Eerste Nederlandse gegevens
Onderzoek
29-10-2014
Ivana Kulhánová, Rasmus Hoffmann, Terje A. Eikemo, Gwenn Menvielle en Johan P. Mackenbach

Leerpunten

  • In Nederland bestaan grote sociaal-economische verschillen in sterfte onder zowel mannen als vrouwen die afhankelijk zijn van het opleidingsniveau.
  • Mensen met basisschool als hoogst genoten onderwijsvorm hebben een 2 keer groter risico op overlijden tussen hun 29e en 80e levensjaar dan mensen met een hbo- of wo-opleiding.
  • Mannen van basisschoolniveau leven tussen hun 29e en 80e jaar gemiddeld 3,4 jaar korter en vrouwen 2,4 jaar korter dan hbo- of wo-opgeleide mannen of vrouwen.
  • De omvang van deze sterfteverschillen is vergelijkbaar met die in andere landen in Noordwest-Europa, en net als in andere landen berusten deze sterfteverschillen vooral op verschillen in sterfte aan hart- en vaatziekten en kanker.
  • De sociaal-economische ongelijkheid in longkankersterfte is in Nederland aanzienlijk groter dan in andere landen van Noordwest-Europa, met name onder mannen.