Sociaal-economische verschillen en roken

Sterke verbanden met implicaties voor tabaksbeleid
Stand van zaken
06-04-2017
Anton E. Kunst

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr. A.E. Kunst, sociaal-epidemioloog (a.kunst@amc.uva.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Anton E. KunstICMJE-formulier