Sneltesten in de huisartspraktijk
Open

Huidig gebruik en behoefte aan testen in de toekomst
Onderzoek
16-12-2014
Jochen W.L. Cals, Angel M.R. Schols, Henk C.P.M. van Weert, Femke Stevens, Camiel G.I.P. Zeijen, Gea Holtman, Wim A.M. Lucassen en Marjolein Y. Berger

Reacties (1)

Rogier Hopstaken
23-12-2014 23:51

Sneltesten in de huisartsenpraktijk

Dank aan de auteurs voor het waardevolle en heldere  inzicht in het perspectief van de huisarts ten aanzien van point of care testing (POCT). Heeft de studie nu ook, zoals de auteurs melden, de toekomstige POCT behoeften van de huisarts gekaderd? De quote “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses” (Henri Ford) doet hier opgeld. Nog geen vijf jaren geleden was de behoefte aan CRP POCT nihil. Intussen gebruikt 50% van de huisartsen CRP in eigen praktijk en willen de andere dit ook. Technologische diagnostiekontwikkelingen (moleculaire diagnostiek, genetische tests, VOC blaastests, etc), substitutie van diagnostiek van ziekenhuis naar huisarts en, bovenal, de toenemende regiefunctie van de patiënt stuwen de implementatiedruk van POCT voort. Uw patiënt vraagt zich af ‘waarom u niet meteen een vingerprikje doet’ in plaats van een een veneuze bloedprik en het lange wachten in onzekerheid nadien om vervolgens opnieuw een bezoek aan de dokter te brengen. Een cardiovasculair risicoprofiel, inclusief glucose en lipidenprofiel,  met een gericht advies of recept wordt in ‘one-stop-hop!’ (geen ‘shop’, wel te verstaan), afgehandeld. Dit heeft ook consequenties voor de eindpunten van wetenschappelijke evaluaties van POCT. De meerwaarde van een POC test voor de patiënt zal een belangrijker eindpunt worden dan de diagnostische meerwaarde  ten opzichte van een bepaling in het centrale laboratorium.  Diagnostische accuratesse en gebruiksvriendelijkheid van de POC test  in handen van de eindgebruikers blijven onverminderd van groot belang.

Point of care testing kan worden  gedefinieerd als het proces van indiceren, uitvoeren,  verwerken, interpreteren, communiceren en opvolgen van een laboratoriumtest  door een medewerker in de gezondheidszorg tijdens de zorgverlening aan en in de nabijheid van  de patiënt. De term ‘sneltest’ doet onvoldoende recht aan de essentie (‘test at the point of care’) van deze vorm van diagnostiek en monitoring. Alle genoemde facetten van POCT zullen, zoals in het ziekenhuis, geborgd moeten zijn in de huisartsenpraktijk om duurzaam hoogwaardige, patiëntveilige zorg te kunnen garanderen. Hoe is dit nu in uw huisartsenpraktijk geregeld? In het eerste kwartaal van 2015 zal de richtlijn ‘POCT in de huisartsenzorg’ verschijnen, een samenwerkingsverband van NHG-NVKC-NVMM-SAN en diverse stakeholders in de eerste lijn.

De studie van Cals  toont aan dat huisartsen al klaar staan voor uitbreiding van POCT in de eigen praktijk. Diagnostische zekerheid (= diagnostisch plezier), maar ook patiënttevredenheid blijken belangrijke motivatoren. Die huisarts is zo gek nog niet.

Rogier Hopstaken, huisarts