Sneltesten in de huisartspraktijk
Open

Huidig gebruik en behoefte aan testen in de toekomst
Onderzoek
16-12-2014
Jochen W.L. Cals, Angel M.R. Schols, Henk C.P.M. van Weert, Femke Stevens, Camiel G.I.P. Zeijen, Gea Holtman, Wim A.M. Lucassen en Marjolein Y. Berger
Aanvaard op 01-01-2014.
Gepubliceerd op 16-12-2014.
In print verschenen in week 5 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8210