Snelle toename van de levensverwachting in Nederland

Effect van meer gezondheidszorg voor ouderen*
Onderzoek
29-02-2012
Johan P. Mackenbach, Lany Slobbe, Caspar W.N. Looman, Agnes van der Heide, Johan Polder en Joop Garssen

Doel

Het onderzoeken van de oorzaken van de sterke stijging van de levensverwachting in Nederland rond 2002.

Opzet

Descriptief, trendanalyse.

Methode

Sterftecijfers uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en doodsoorzaak werden geanalyseerd met behulp van overlevingstafelmethoden. Trends in determinanten van sterfte, inclusief gezondheidszorggebruik, werden vergeleken met trends in sterfte.

Resultaten

Twee derde van de toename in levensverwachting sinds 2002 was het gevolg van daling in de sterfte onder 65-plussers. Voor vele doodsoorzaken werd een daling in sterfte gezien. Gunstige veranderingen in sterftedeterminanten die samenvielen met de versnelling van de sterftedaling, deden zich vooral binnen de gezondheidszorg voor. De uitgaven voor de gezondheidszorg namen na 2001 snel toe, wat gepaard ging met een sterke toename van bezoeken aan de specialist, gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen, ziekenhuisopnamen en chirurgische ingrepen onder ouderen. De afname van het aantal niet-behandelbeslissingen suggereert een attitudeverandering ten gunste van een actieve inzet voor behandeling van oudere patiƫnten.

Conclusie

Onze bevindingen suggereren dat de snelle toename van de levensverwachting in Nederland sinds 2002 ten minste gedeeltelijk het gevolg was van een toename van gezondheidszorg voor ouderen en werd gefaciliteerd door het loslaten van budgettaire beperkingen in de gezondheidszorg.