Slaaphouding en toedekken van zuigelingen in het najaar van 1994
Open

Onderzoek
09-12-1995
R.J.F. Burgmeijer en G.A. de Jonge

Doel.

Nagaan of de slaaphouding en het dekmateriaal van zuigelingen in 1994 waren veranderd ten opzichte van voorgaande jaren.

Opzet.

Enquête-onderzoek.

Plaats.

Landelijk onderzoek op consultatiebureaus.

Methode.

Aan het onderzoek namen 194 consultatiebureaus deel. In de maand november werden van bij voorkeur 25 achtereenvolgende kinderen jonger dan 10 maanden vastgelegd: leeftijd in voltooide maanden, geslacht, geboorterangnummer en -gewicht, en vervolgens: de houding waarin het kind overdag respectievelijk 's nachts in de laatste 4 weken te slapen was gelegd, en de wijze van toedekken in de laatste nacht. De onderzoekmethode kwam overeen met die in een zelfde onderzoek in 1992.

Resultaten.

Het percentage buikligging nam af van 55 in 1985-1987 naar 24 in 1988 tot 9 in 1994. Buikligging werd vooral toegepast bij jongens, bij kinderen met een laag geboortegewicht en bij een hoger geboorterangnummer. De verhoogde incidentie van wiegedood in deze drie categorieën is daaruit ten dele te verklaren. Veel zuigelingen werden in november 1994 nog toegedekt met een dekbed (77).

Conclusie.

Te verwachten is dat het beter toepassen van de aanbevolen preventiemaatregelen de incidentie van wiegedood (0,31000 levendgeborenen in 1993) nog verder zal doen afnemen.