Slaaphouding en toedekken van zuigelingen in het najaar van 1994
Open

Onderzoek
09-12-1995
R.J.F. Burgmeijer en G.A. de Jonge

Auteursinformatie

Landelijke Vereniging voor Thuiszorg, Bunnik.
R.J.F.Burgmeijer, jeugdarts, beleidsmedewerker Ouder- en Kindzorg (thans: TNO Preventie en Gezondheid, divisie Collectieve Preventie, Postbus 2215, 2301 CE Leiden).
Prof.dr.G.A.de Jonge. emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde, Oegstgeest.
Correspondentieadres: R.J.F.Burgmeijer.