Sikkelcelanemie tijdens de zwangerschap

Klinische praktijk
C.M. Radder
L.W. Statius van Eps
M.J. Kagie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2530-2
Abstract

Samenvatting

Een 31-jarige zwangere creoolse vrouw met sikkelcelanemie maakte bij 29 weken amenorroeduur een crisis door bij een acute cholecystitis. De crisis verdween na cholecystectomie, waarbij zorg werd gedragen voor relatieve afname van het aantal sikkelcellen door bloedtransfusies, voldoende oxygenatie, vocht en antibiotische profylaxe. Bij een amenorroeduur van 35 weken werd een gezonde zoon geboren door middel van sectio caesarea. Na de bevalling kreeg zij koorts en buikpijn bij een wondinfectie en, anderhalve week later, een gegeneraliseerd epileptisch insult. Zij herstelde zonder restverschijnselen. Zwangerschap bij een patiënte met sikkelcelanemie kan een sikkelcelcrisis induceren. De maternale morbiditeit en sterfte en de perinatale sterfte zijn hoog, ondanks een aanzienlijke daling door verbeterde zorg.

Auteursinformatie

Westeinde Ziekenhuis, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Den Haag.

Mw.C.M.Radder, assistent-geneeskundige (thans: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde en Gynaecologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden); mw.dr.M.J.Kagie, gynaecoloog.

Slotervaart Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.L.W.Statius van Eps, internist.

Contact mw.C.M.Radder

Ook interessant

Reacties