Schiet de Werkgroep Infectie Preventie met een kanon op een mug?

Septische artritis na gewrichtspunctie is zeldzaam

Onderzoek
Marco L. Bruens
Hester J. van der Zaag-Loonen
Ferry Steenstra
Anette M. Stemerding
Siska Wijngaarden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D789
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de incidentie van septische artritis na een intra-articulaire punctie en de hygiënemaatregelen heroverwegen die door de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) worden geadviseerd.

Opzet

Prospectief onderzoek.

Methode

We vroegen huisartsen in Apeldoorn en omgeving en specialisten in de Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn om de door hen verrichte gewrichtspuncties in de periode 1 oktober-31 december 2013 te registeren. Tevens bepaalden we het aantal septische artritiden dat optrad in deze periode en de maand erna en keken of deze gerelateerd waren aan een gewrichtspunctie. Tot slot onderzochten we retrospectief de incidentie van septische artritis in de periode 2008-2013 om te zien of de uitkomsten uit onze analyse een representatieve weergave gaven.

Resultaten

De incidentie van septische artritis na een intra-articulaire injectie was 1:27.000.

Conclusie

De incidentie van septische artritis na een intra-articulaire injectie kan als ‘laag’ beschouwd worden. Vanwege de lage voorafkans verwachten wij dat de hygiënemaatregelen uit de WIP-richtlijn ter preventie van septische artritis nauwelijks kosteneffectief zullen zijn.

Auteursinformatie

Huisartsencentrum Welgelegen, Apeldoorn.

Drs. M.L. Bruens, huisarts.

Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn.

Leerhuis: dr. H.J. van der Zaag-Loonen, klinisch epidemioloog.

Afd. Orthopedie: drs. F. Steenstra, orthopedisch chirurg.

Afd. Medische microbiologie en infectiepreventie: dr. A.M. Stemerding, arts-microbioloog.

Afd. Reumatologie: dr. S. Wijngaarden, reumatoloog.

Contact drs. M.L. Bruens (ml.bruensathuisartswelgelegen.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. E.E.J. Raven, orthopedisch chirurg, gaf commentaar op eerdere versies van dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marco L. Bruens ICMJE-formulier
Hester J. van der Zaag-Loonen ICMJE-formulier
Ferry Steenstra ICMJE-formulier
Anette M. Stemerding ICMJE-formulier
Siska Wijngaarden ICMJE-formulier
De intra-articulaire glucocorticoïdinjectie (meest gelezen, sinds 2 jaar)

Ook interessant

Reacties