Sepsis, een gecompliceerd syndroom met belangrijke medische en maatschappelijke consequenties
Open

Stand van zaken
19-05-2004
J. Bakker, M. Levi, B.A. van Hout en A. van Gestel
Aanvaard op 20-11-2003.
Gepubliceerd op 19-05-2004.
In print verschenen in week 20 2004.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:975-8