Selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM's) bij postmenopauzale vrouwen
Open

02-09-1999
W. Hart en J.C. Netelenbos
Aanvaard op 28-05-1999.
Gepubliceerd op 02-09-1999.
In print verschenen in week 35 1999.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1771-6