Screening op dementie bij eerstegeneratiemigranten

Klinische les
31-03-2021
Irene E. van de Vorst, J.P.C.M. (Jos) van Campen, Eric P. Moll van Charante, B.A. (Ben) Schmand en Miriam Goudsmit

Dames en Heren,

De komende jaren zal het aantal oudere eerstegeneratiemigranten sterk toenemen. Bij deze ouderen is het lastig om de diagnose ‘dementie’ te stellen. Een van de redenen hiervoor is dat gangbare screeningsinstrumenten om cognitieve stoornissen vast te stellen, niet altijd bruikbaar zijn. In dit artikel bespreken wij geschikte instrumenten om het vermoeden van dementie bij deze ouderen te staven.

Reacties (0)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Geen reacties gevonden.