Screening op dementie bij eerstegeneratiemigranten

Klinische les
31-03-2021
Irene E. van de Vorst, J.P.C.M. (Jos) van Campen, Eric P. Moll van Charante, B.A. (Ben) Schmand en Miriam Goudsmit

Dames en Heren,

De komende jaren zal het aantal oudere eerstegeneratiemigranten sterk toenemen. Bij deze ouderen is het lastig om de diagnose ‘dementie’ te stellen. Een van de redenen hiervoor is dat gangbare screeningsinstrumenten om cognitieve stoornissen vast te stellen, niet altijd bruikbaar zijn. In dit artikel bespreken wij geschikte instrumenten om het vermoeden van dementie bij deze ouderen te staven.

Auteursinformatie

OLVG, Amsterdam. Afd. Geriatrie: dr. I.E. van de Vorst en drs. J.P.C.M. van Campen, klinisch geriaters. Afd. Psychiatrie en Medische Psychologie: drs. M. Goudsmit, klinisch psycholoog. Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, Amsterdam. Afd. Huisartsgeneeskunde: dr. E.P. Moll van Charante, huisarts (tevens: afd. Public & Occupational Health). Afd. Neurologie: em.prof.dr. B.A. Schmand, neuropsycholoog (tevens: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen).

Contact: I.E. van de Vorst (irenevandevorst@gmail.com)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Irene E. van de VorstICMJE-formulier
J.P.C.M. (Jos) van CampenICMJE-formulier
Eric P. Moll van CharanteICMJE-formulier
B.A. (Ben) SchmandICMJE-formulier
Miriam GoudsmitICMJE-formulier