Schommeling van het serumcholesterolgehalte bij één persoon: wat is de werkelijke waarde en wanneer is er sprake van een significante verandering?
Open

Onderzoek
04-08-1992
I.J.M. Hendriksen, P.D. Bezemer, G.J.M. Boerma en U. Zuiderveld