Schildwachtklierbiopsie bij het melanoom: prognostische betekenis en nadelen bij 300 patiënten
Open

Onderzoek
19-08-2005
M. de Vries, P.L. Jager, A.J.H. Suurmeijer, J.T.M. Plukker, R.J. van Ginkel en H.J. Hoekstra
Aanvaard op 18-05-2005.
Gepubliceerd op 19-08-2005.
In print verschenen in week 33 2005.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1845-51