Schenk aandacht aan oorlog in het medisch onderwijs

Onderwijs
25-08-2009
Leo van Bergen, Henk J. Groenewegen en Frans J. Meijman

De medische consequenties van oorlog krijgen ruime aandacht in de media. De Verenigde Naties en de World Medical Association hebben opgeroepen om in medische curricula structureel aandacht te schenken aan mensenrechten, in het bijzonder mensenrechten in tijden van oorlog. Informatie over de medische consequenties van oorlog en wapensystemen is waardevol. Cursussen over dit onderwerp zijn populair bij medische studenten, van wie er velen bereid zijn enige tijd te werken voor organisaties als het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen of de krijgsmacht. Toch heeft dit onderwerp geen vaste plaats in het curriculum van de Nederlandse medische faculteiten. Het verzamelen van kennis over de medische consequenties van oorlog is geheel afhankelijk van de inspanningen van enkelingen.