Samenvatting van de standaard 'Problematisch alcoholgebruik' (tweede herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap
Open

Richtlijnen
18-11-2006
L.J. Boomsma, Tj. Wiersma, G.J. Meerkerk en A.N. Goudswaard