Samenvatting van de standaard 'Duizeligheid' van het Nederlands Huisartsen Genootschap
Open

Richtlijnen
25-02-2003
J. van Lieshout en W.J.J. Assendelft

- In de standaard ‘Duizeligheid’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap worden 2 soorten duizeligheid onderscheiden: bij draaiduizeligheid heeft de patiënt een bewegingssensatie door vestibulaire problemen en bij een lichtheid in het hoofd of een gevoel flauw te vallen is er een andere oorzaak.

- In de diagnostiek zijn anamnese en beperkt lichamelijk onderzoek meestal voldoende.

- Bij de behandeling neemt voorlichting een belangrijke plaats in.

- Medicamenteuze therapie specifiek tegen de duizeligheid wordt niet aanbevolen. Bij misselijkheid en braken kan hierop gerichte medicatie worden voorgeschreven als symptoombestrijding.

- Verwijzing naar de tweede lijn is geïndiceerd als er aanwijzingen zijn voor een ernstige aandoening of als aanvullend onderzoek nodig is.