Samenvatting van de NHG-Standaard ‘Voedselovergevoeligheid’
Open

Richtlijnen
14-04-2011
Marleen N. Luning-Koster, Peter L.B.J. Lucassen, Froukje S. Boukes en A.N. (Lex) Goudswaard

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht.

Drs. M.N. Luning-Koster, dr. P.L.B.J. Lucassen, (tevens UMC St Radboud, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen), drs. F.S. Boukes en dr. A.N. Goudswaard, huisartsen.

Contactpersoon: drs. M.N. Luning-Koster (m.luning@nhg.org).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 17 december 2010