Samenvatting van de NHG-Standaard ‘Voedselovergevoeligheid’
Open

Richtlijnen
14-04-2011
Marleen N. Luning-Koster, Peter L.B.J. Lucassen, Froukje S. Boukes en A.N. (Lex) Goudswaard
  • In oktober 2010 verscheen de NHG-Standaard ‘Voedselovergevoeligheid’, een herziening van de NHG-Standaard ‘Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen’ uit 1995.

  • Als een patiënt bij zichzelf of zijn kind een voedselallergie vermoedt, wordt dit bij nader onderzoek meestal niet aangetoond.

  • Onterecht voorgeschreven eliminatiediëten kunnen nadelige effecten hebben.

  • Onderzoek naar de concentratie specifiek IgE in het serum heeft geen plaats in de diagnostiek van voedselallergie in de huisartsenpraktijk.

  • Een open eliminatieprovocatie is vooral geschikt om voedselallergie uit te sluiten.

  • De diagnose ‘voedselallergie’ is alleen met zekerheid te stellen met een dubbelblinde, placebogecontroleerde voedselprovocatie.

  • Er zijn geen bewezen effectieve maatregelen die voedselallergie kunnen voorkomen.