Samenvatting van de NHG-Standaard ‘Depressie’
Open

Richtlijnen
18-09-2012
Mariëlle J.P. van Avendonk, Evelyn M. van Weel-Baumgarten, Gerda M. van der Weele, Tjerk Wiersma en Jako S. Burgers

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Utrecht.

Dr. M.J.P. van Avendonk, huisarts n.p. en wetenschappelijk medewerker; dr. T. Wiersma, huisarts en senior wetenschappelijk medewerker; dr. J.S. Burgers, huisarts; dr. G.M. van der Weele, huisarts n.p. en senior wetenschappelijk medewerker.

UMC St. Radboud, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

Dr. E.M. van Weel-Baumgarten, huisarts en universitair hoofddocent.

Contactpersoon: dr. M.J.P. van Avendonk (m.vanavendonk@nhg.org).

Verantwoording

Belangenconflict: M. van Avendonk ontving gelden van Sanofi-Aventis voor het bijwonen van een congres en voor het drukken van haar proefschrift en kreeg royalty’s voor het boek ‘Leven met Diabetes’. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 21 mei 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Mariëlle J.P. van AvendonkICMJE-formulier
Evelyn M. van Weel-BaumgartenICMJE-formulier
Gerda M. van der WeeleICMJE-formulier
Tjerk WiersmaICMJE-formulier
Jako S. BurgersICMJE-formulier