Samenvatting van de NHG-Standaard ‘Depressie’
Open

Richtlijnen
18-09-2012
Mariëlle J.P. van Avendonk, Evelyn M. van Weel-Baumgarten, Gerda M. van der Weele, Tjerk Wiersma en Jako S. Burgers
  • De standaard bespreekt het beleid bij depressie en bij depressieve klachten.

  • De diagnostiek bij het vermoeden van depressie vraagt om een brede klachtexploratie, waarvoor vaak meerdere consulten nodig zijn.

  • Bij het beleid ligt de nadruk op de ondersteuning van het zelfmanagement en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt in het herstelproces.

  • De initiële behandeling voor depressieve klachten bestaat uit voorlichting; bij een depressie komt daar dagstructurering en het aanbieden van een kortdurende psychologische behandeling bij.

  • Bij onvoldoende effect van de initiële behandeling en bij een depressie met ernstig sociaal disfunctioneren, grote lijdensdruk of ernstige psychische comorbiditeit wordt psychotherapie of een antidepressivum aangeboden.