Samenvatting van de NHG-standaard ‘De overgang’
Open

Richtlijnen
08-10-2012
Corlien J.H. de Vries, Harriët Eekhof, Henriëtte F. Engel, Wim Opstelten en Jako S. Burgers
  • De NHG-standaard ‘De overgang’ geeft de huisarts richtlijnen voor het beleid bij vrouwen vanaf 40 jaar met overgangsklachten.

  • Voor het vaststellen en beoordelen van overgangsklachten is vooral de anamnese bepalend.

  • Bij overgangsklachten volstaat vaak voorlichting; medicamenteuze behandeling is zelden nodig.

  • De meeste systemische hormoonpreparaten verhogen het risico op veneuze trombo-embolieën, cardiovasculaire aandoeningen en mammacarcinoom; daarom zijn deze middelen alleen geïndiceerd bij vasomotorische klachten die leiden tot belangrijke beperkingen in het dagelijks leven.

  • Voordat een patiënt hormoontherapie krijgt, moeten het cardiovasculair risicoprofiel en het risico op veneuze trombo-embolie en mammacarcinoom worden bepaald.

  • Bij vaginale klachten kan lokale hormonale behandeling geïndiceerd zijn.