Samenvatting van de NHG-standaard ‘Angst’
Open

Richtlijnen
22-08-2012
Mariëlle J.P. van Avendonk, Lieke J.A. Hassink-Franke, Berend Terluin, Harm W.J. van Marwijk, Tjerk Wiersma en Jako S. Burgers

Auteursinformatie

Nederlands Huisartsen Genootschap, afd. Richtlijnontwikkeling & Wetenschap, Utrecht.

Dr. M.J.P. van Avendonk, huisarts n.p. en wetenschappelijk medewerker; dr. T. Wiersma, huisarts en seniorwetenschappelijk medewerker; dr. J.S. Burgers, huisarts.

UMC St. Radboud, Nijmegen.

Dr. L.J.A. Hassink-Franke, huisarts en onderzoeker.

VUmc, Amsterdam.

Dr. B. Terluin, huisarts n.p. en senior-onderzoeker; dr. H.W.J. van Marwijk, huisarts en universitair hoofddocent.

Verantwoording

Belangenconflict: H.W.J. van Marwijk ontving financiële vergoeding van Pfizer voor het houden van een lezing. L.J.A. Hassink-Franke ontving vacatiegelden van het NHG. B. Terluin ontving en het instituut waarvoor hij werkzaam is, ontvingen gelden van het NHG voor het bijwonen van werkgroepbijeenkomsten en van verschillende instellingen voor na- en bijscholing en kregen royalty’s van Uitgeverij Datec BV voor het commercieel gebruik van de 4DKL. M. van Avendonk ontving gelden van Sanofi-Aventis voor het bijwonen van een congres en kreeg royalty’s voor het boek ‘Leven met Diabetes’. Financiële ondersteuning voor dit artikel: geen gemeld.
Aanvaard op 2 februari 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Mariëlle J.P. van AvendonkICMJE-formulier
Lieke J.A. Hassink-FrankeICMJE-formulier
Berend TerluinICMJE-formulier
Harm W.J. van MarwijkICMJE-formulier
Tjerk WiersmaICMJE-formulier
Jako S. BurgersICMJE-formulier