Samenvatting van de NHG-standaard ‘Angst’
Open

Richtlijnen
22-08-2012
Mariëlle J.P. van Avendonk, Lieke J.A. Hassink-Franke, Berend Terluin, Harm W.J. van Marwijk, Tjerk Wiersma en Jako S. Burgers
  • In de NHG-standaard ‘Angst’ komen naast de verschillende typen angststoornissen ook angstklachten aan bod.

  • Het onderscheid tussen angstklachten en de verschillende angststoornissen is van belang voor de prognose en de keuze van behandeling.

  • De diagnostiek vindt zo nodig verspreid over meerdere consulten plaats.

  • De behandeling gaat uit van het ‘stepped-care’ model. Bij angstklachten volstaat voorlichting met controleafspraken en bij een angststoornis met een geringe ziektelast volstaan voorlichting en zelfhulpadviezen onder begeleiding. Bij onvoldoende effect daarvan of bij ernstige ziektelast zijn eerst cognitieve gedragstherapie, daarna een antidepressivum of beide aangewezen.

  • Indien een antidepressivum gestart wordt, hebben SSRI’s een lichte voorkeur boven tricyclische antidepressiva vanwege het kleinere risico op ernstige bijwerkingen.