Samenvatting van de NHG-standaard ‘Acuut hoesten’

Richtlijnen
06-03-2012
Lisette Verlee, Theo J.M. Verheij, Rogier M. Hopstaken, Jan M. Prins, Philippe L. Salomé en Patrick J.E. Bindels*
  • Hoesten wordt meestal veroorzaakt door een ongecompliceerde luchtweginfectie waarbij antibiotica niet zinvol zijn. Noscapine en codeïne worden niet aangeraden.

  • Bij een verhoogd risico op complicaties (door leeftijd of relevante comorbiditeit) wordt de beslissing om een antibioticum te starten gebaseerd op de kliniek en eventueel aanvullend onderzoek.

  • Bepaling van de CRP-waarde kan helpen differentiëren tussen pneumonie en een milde ondersteluchtweginfectie bij matig zieke volwassenen met enkele algemene en/of lokale symptomen.

  • Patiënten met een pneumonie krijgen een antibioticum. Vanwege toenemende resistentie tegen doxycycline en macroliden is amoxicilline het middel van eerste keus en doxycycline het middel van tweede keus. Bij een verhoogd risico op een ernstige pneumonie door Coxiella burnetii (Q-koorts) of Legionella, blijft doxycycline eerste keus.

  • Bij eventuele kinkhoest wordt aanvullend onderzoek aanbevolen als er in het gezin van de patiënt zuigelingen of hoogzwangeren zijn.

  • Bij matig ernstige pseudokroep wordt een eenmalige dosis glucocorticoïden gegeven; bij ernstige pseudokroep is verwijzing naar een kinderarts wenselijk.