Samenvatting richtlijn ‘Herkenning en behandeling van ADHD bij (jong)volwassenen met verslaving’
Open

Richtlijnen
10-06-2013
Frieda Matthys, Peter Joostens, Wim van den Brink en Bernard Sabbe
  • Er bestaan verscheidene richtlijnen voor de diagnose en behandeling van ADHD bij volwassenen, maar niet voor de combinatie van ADHD met een stoornis in het gebruik van middelen (verslaving).

  • Het Forum Verslavingsgeneeskunde van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD) heeft in 2010 een richtlijn ontwikkeld over hoe, wanneer en door wie de diagnose van ADHD kan gesteld worden bij patiënten met een verslaving en hoe de behandeling moet worden uitgevoerd.

  • Gezien de hoge prevalentie moeten alle patiënten met een verslavingsprobleem gescreend worden op ADHD zodra hun drugsgebruik gestabiliseerd is.

  • Voor de diagnose is de heteroanamnese van belang, naast observatie en het gebruik van vragenlijsten.

  • De geïntegreerde behandeling omvat naast medicatie vooral psycho-educatie, coaching en cognitieve gedragstherapie.

  • Evidence-based behandelmethodes voor verslaving zijn waarschijnlijk ook bruikbaar bij patiënten die tegelijkertijd ADHD hebben, mits de methodes zijn aangepast aan de beperkingen die ADHD met zich meebrengt.