Samenhang tussen luchtverontreiniging door verkeer, vermindering van longfunctie en luchtwegsymptomen bij kinderen
Open

Onderzoek
23-09-1997
J.J. de Hartog, P.H.N. van Vliet, B. Brunekreef, M.C. Knape, N.A.H. Janssen en H. Harssema

Auteursinformatie

Landbouwuniversiteit, departement Omgevingswetenschappen, afd. Gezondheidsleer, Postbus 238, 6700 AE Wageningen.
Ir.J.J.de Hartog, mw.ir.P.H.N.van Vliet, mw.ir.M.C.Knape en mw.ir. N.A.H.Janssen, milieuhygi√ęnici; prof.dr.ir.B.Brunekreef, epidemioloog; dr.ir.H.Harssema, luchtkwaliteitdeskundige.
Correspondentieadres: prof.dr.ir.B.Brunekreef.