Samenhang tussen luchtverontreiniging door verkeer, vermindering van longfunctie en luchtwegsymptomen bij kinderen
Open

Onderzoek
23-09-1997
J.J. de Hartog, P.H.N. van Vliet, B. Brunekreef, M.C. Knape, N.A.H. Janssen en H. Harssema
Aanvaard op 21-05-1997.
Gepubliceerd op 23-09-1997.
In print verschenen in week 38 1997.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1814-8