’s Ochtends of ’s avonds?

Wat is het beste moment om antihypertensiva in te nemen?
Commentaar
04-02-2020
Rik H.G. Olde Engberink en Bert-Jan H. van den Born

De recente resultaten van de Hygia Chronotherapy Trial lijken bijna te mooi om waar te zijn.1,2 Door één antihypertensivum ’s avonds in te nemen in plaats van in de ochtend kan het risico op hart- en vaatziekten met maar liefst 45% worden verlaagd. Moeten we deze relatief simpele interventie direct implementeren of is enige terughoudendheid geboden?

Aanvaard op 07-12-2019.
Gepubliceerd op 04-02-2020.
In print verschenen in week 6 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4637