Ruimere behandelindicaties voor herseninfarct

Commentaar
09-05-2019
Jeroen C. de Jonge, H. Bart van der Worp en L. Jaap Kappelle

Bij geselecteerde patiënten met een herseninfarct vergroot intraveneuze trombolyse de kans op een goed herstel, mits de behandeling binnen 4,5 h na het ontstaan van neurologische uitvalsverschijnselen wordt gestart.1 Indien bij CT- of MR-angiografie een occlusie van de top van de A. carotis interna of van het proximale deel van de A. cerebri media of A. cerebri anterior wordt gevonden, vergroot intra-arteriële trombectomie binnen 6 h na het ontstaan van de uitvalsverschijnselen ook de kans op een goed herstel.2 De kans op succes van deze behandelingen neemt toe naarmate deze eerder na het ontstaan van de uitvalsverschijnselen worden uitgevoerd.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Neurologie en Neurochirurgie, Hersencentrum Rudolf Magnus: drs. J.C. de Jonge, aios neurologie; dr. H.B. van der Worp en prof.dr. L.J. Kappelle, neurologen.

Contact: J.C. de Jonge (j.c.dejonge-6@umcutrecht.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Jeroen C. de JongeICMJE-formulier
H. Bart van der WorpICMJE-formulier
L. Jaap KappelleICMJE-formulier