Routinebepaling van de mate van bloedplaatjesremming bij gebruik van acetylsalicylzuur of clopidogrel niet zinvol
Open

Stand van zaken
30-01-2009
Miranda C.A. Kramer, Rienk Nieuwland, A. (Guus) Sturk en Rob J. de Winter

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Cardiologie: mw.dr. M.C.A. Kramer, arts-onderzoeker; hr.prof.dr. R.J. de Winter, cardioloog.

Afd. Experimentele Klinische Chemie: hr.dr. R. Nieuwland en hr.prof.dr. A. Sturk, klinisch chemici.

Contactpersoon: hr.prof.dr. R.J. de Winter (r.j.dewinter@amc.uva.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 23 mei 2008